Betonilattiat ja lattia­va­lut kaik­kiin tarpei­siin

Lattia-Aaltoset on Hämeen­linnasta käsin koko Etelä-Suomessa toimiva betoni­lattiota ja lattia­valuja tekevä perhe­yritys, jonka erityis­alaa ovat sirote­lattiat.

Toimintamme on jatkunut jo kolmessa polvessa ja suori­tamme­kin kaiken­kokoi­set betoni­lattia­työt viiden vuosi­kymmenen kokemuksen tuomalla var­muudella. Työt suori­tamme koti­maisella ammatti­taidolla.

Palveluihimme sisälty­vät kaikki lattian­teko­vaiheet pohjan tasauksesta aina pinnan viimeis­telyyn. Hoidamme myös lattian oikea-aikaisen jälki­hoidon, joka on tär­keää lattian lopullista laatua silmällä pitäen. Meidän kans­samme homma tulee hoidettua oikein. Otamme työs­sämme huomioon asiak­kaan toiveet ja tarjoamme laadukasta jälkeä kilpailu­kykyi­seen hintaan.

Laadukas betoni­lattia vastaa käyt­tötarkoi­tustaan. Se on helppo­hoitoinen ja kestää aikaa sekä kulutusta. Sen teko vaatii kuitenkin taitoa ja tarkkuutta. Kun työn jälki on tasaista, välty­tään monilta ongelmilta ja lisä­kustannuk­silta. Siksi se kannattaa jättää ammatti­laisten käsiin pie­nem­missäkin kohteissa.

Olemme mukana Tilaaja­vastuun Luotettava Kumppani -ohjelmassa sekä jäseniä Suomen Yrittä­jissä ja Betoni­lattia­yhdistyk­sessä (BLY).

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous tästä